Памяти Петра Совы - патриота родной земли

12 лип. 22:10


С этим именем тесно связаны первые упоминания об истории древнего города Ужгорода. Петр Сова - историк, исследователь, краевед, археолог, публицист - это далеко не весь перечень интересов выдающегося патриота родной земли. Родившись 125 лет назад - 11 июля, он всю свою жизнь посвятил изучению родного края, заботам о сохранении и обогащении его исторического наследия.

***

З цим ім’ям тісно пов’язані перші згадки про історію стародавнього міста Ужгорода. Петро Сова - історик, дослідник, краєзнавець, археолог, публіцист - це далеко не весь перелік інтересів видатного патріота рідної землі. Народившись 125 років тому, - 11 липня, він все своє життя присвятив вивченню рідного краю, турботам про збереження і збагачення його історичної спадщини.

 

Інші випуски
Більше відео