Наталья Бедзир - профессор, доктор филологических наук

25 жов. 21:20


Она сочетает в себе и заинтересованного читателя, и строгого аналитика современного литературного процесса. Научный потенциал этой личности имеет компаративное направление– сравнивать, сопоставлять, всегда видеть мир в разных проявлениях. Она известна как критик, который не может пройти мимо литературы, связующей разных людей. Наталия Бедзир, профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой литературы народов мира и компаративистики УжНУ, критик, жена и мать, недавно отметила свой 65 -й день рождения. Ей посвящен этот выпуск программы «Зеркала времени».

***

Вона поєднує в собі і зацікавленого читача, і суворого аналітика сучасного літературного процесу. Науковий потенціал цієї особистості має компаративне напрямок - порівнювати, зпвіставляти, завжди бачити світ в різних проявах. Вона відома як критик, який не може пройти повз літератури, що об"днує різних людей. Наталія Бедзір, професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри літератури народів світу і компаративістики УжНУ, критик, дружина і мати, недавно відзначила свій 65-й день народження. Їй присвячено цей випуск програми «Дзеркала часу».

Інші випуски
Більше відео