Зеркала времени
Зеркала времени
Щоп’ятниці о 21:20

Митці, письменники, народні майстри, музиканти, науковці та інші особистості, діяльність яких викликає цікавість у глядача. «Зеркала времени» висвітлює культурні та соціальні аспекти життя громади краю, надбання яких визнано гідним вкладом у розвиток регіону. Програми у яких розглядаються окремо взяті постаті, які в своїй діяльності, як у дзеркалі відображають дух свого часу, власне сприйняття сучасності та минулого.


Художники, писатели, народные мастера, музыканты, ученые и другие личности, деятельность которых представляет интерес для зрителя. «Зеркала времени» освещает культурные и социальные аспекты жизни общины края, достижения которой удостоен вкладом в развитие региона. Программы в которых рассматриваются отдельно взятые личности, которые в своей деятельности, как в зеркале отражают дух своего времени, собственное восприятие современности и прошлого.

Команда
Катерина Лазаревич
Катерина
Лазаревич

Останнє відео
Більше відео