Живопись Николая Климковича

14 чер. 21:20


Химик по образованию, он рисовал всегда, а по окончании университета, понял, что его истинное призвание писать. Так, не имея художественного образования и практики, Николай Климкович стал свободным художником. Избрав живопись, как основную деятельность, он изучал специальную литературу и самостоятельно осваивал живописные техники и приемы. Говоря о Николае Климковиче, стоит отметить две важные детали - это талант художника и скромность. О себе, впрочем, как и о своих роботах он не любит рассказывать, предпочитая, чтобы его полотна говорили сами за себя. 

***

Хімік за освітою, він малював завжди, а після закінчення університету, зрозумів, що його справжнє покликання писати. Так, не маючи художньої освіти і практики, Микола Климкович став вільним художником. Обравши живопис, як основну діяльність, він вивчав спеціальну літературу і самостійно освоював мальовничі техніки і прийоми. Говорячи про Миколу Климкович, варто відзначити дві важливі деталі - це талант художника і скромність. Про себе, втім, як і про своїх роботах він не любить розповідати, вважаючи за краще, аби його полотна говорили самі за себе.

Інші випуски
Більше відео